left
ພາສາອັງກິດ
ພາສາລາວ
ສະຖານີລົດເມໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ ຫຼື ຄິວລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ (ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ຕະຫຼາດເຊົ້າ/ ຕະຫຼາດເຊົ້າມໍ/ ຄິວລົດເມຂົວດິນ”)
ຕັ້ງຢູ້ໃກ້ກັບໃຈກາງເມືອງ, ສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ ເປັນສະຖານີຫຼັກ ສໍາລັບລົດເມໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ ທຸກຄັນ ທີ່ແລ່ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນອກເມືອງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນສະຖານີສໍາລັບ ສາຍທາງລະຫວ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ອຸດອນທານີ, ໜອງຄາຍ ແລະ ຂອນແກ່ນ.

ສະຖານີນີ້ ແມ່ນສະຖານີຊົ່ວຄາວ, ສ່ວນສະຖານີໃໝ່ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປຸກສ້າງ.

ທີ່ຕັ້ງ: https://goo.gl/maps/KoQCHXyujP82

ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍເໜືອ ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ (ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ຄິວລົດເມສາຍເໜືອ ຫຼື NBT”)

ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍເໜືອ ແມ່ນຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງ 8 ກິໂລແມັດ, ເປັນສະຖານີລົດເມທີ່ເດີນທາງໄປບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ເຊັ່ນ: ຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີສາຍທາງລະຫວ່າງປະເທດ (ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນບໍລິການຂອງ ລລມ).

ທ່ານສາມາດເດີນທາງຈາກ ສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ ຫາ ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍເໜືອ ດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະສາຍທາງທີ 08 (ຄິວລົດເມສາຍເໜືອ, ລາຄາ 5,000 ກີບ).

ທີ່ຕັ້ງ: https://goo.gl/maps/XBEeYKqCWx82

ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ (ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ຄິວລົດເມສາຍໃຕ້ ຫຼື SBT”)

ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ ແມ່ນເປັນສະຖານີລົດເມທີ່ເດີນທາງໄປບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວເຊັ່ນ: ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ. ນອກນັ້ນຍັງມີສາຍທາງລະຫວ່າງປະເທດຈາກ ລາວ ໄປຫາ ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທ..

ທ່ານສາມາດເດີນທາງຈາກ ສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ ຫາ ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ ດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະສາຍທາງທີ 29 (ສາຍດົງໂດກ ໂດຍຜ່ານຄິວລົດເມສາຍໃຕ້; ລາຄາ 3,000 ກີບ) ຫຼື ສາຍທາງທີ 23 (ສາຍທາງທ່າງອນ; ໂດຍຜ່ານຄິວລົດເມສາຍໃຕ້; ລາຄາ 5,000 ກີບ)

ທີ່ຕັ້ງ: https://goo.gl/maps/npWoAwEoPnJ2

ສະຖານີລົດເມໃນຕົວເມືອງ ແຫ່ງທີ II ຢູ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
ສະຖານີລົດເມໃນຕົວເມືອງ ແຫ່ງທີ II ແບບເຕັມຮູບແບບ ຢູ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ແມ່ນ ຈະເລີ່ມເປີດບໍລິການໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ຈະເປັນສະຖານີສໍາລັບລົດເມສາຍສະ ໜາມບິນ ແລະ ບັນດາສາຍທາງໃໝ່.

ໃນປະຈຸບັນນີ້, ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ມີສະຖານີຊົ່ວຄາວສໍາລັບ ລົດເມໄຟຟ້າໄອເຕັກ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນອູ່ສ້ອມແປງຊົ່ວຄາວສໍາລັບລົດເມທີ່ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານເມືອງກຽວໂຕ.

ໃນອະນາຄົດ, ສະຖານີດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນສະຖານິຫຼັກສໍາລັບລົດເມໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດຢູ່ອ້ອມຮອບສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ.

ທີ່ຕັ້ງ: https://goo.gl/maps/xyJvzvoYJWE2

center