left
ພາສາອັງກິດ
ພາສາລາວ
ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທົ່ວທຸກບ່ອນດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະ

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ສາຍທາງລົດເມ

ທາດຫຼວງ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 10

ວັດສີສະເກດ

ລົດໄຟຟ້າໄອເຕັກ, ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 08, ລົດເມນ້ອຍສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 30 ແລະ 49

ຫໍພະແກ້ວ

ຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ

ອະນຸສາວະລີປະຕູໄຊ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 23 (ຖືກກ່ວາ) ແລະ 29

ຫໍພິພິດທະພັນ ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 29 ແລະ 33

ຫໍພິພິດທະພັນ ປະຫວັດສາດ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ

ສວນວັດທະນາທໍາຊຽງຄວນ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 14

ຣີສອດ ວຽງຄໍາ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 23

ສູນຢ້ຽມຢາມ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຄົນພິການ

ລົດເມນ້ອຍສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 32

 

ເຂດສູນການຄ້າ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ສາຍທາງລົດເມ

ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 10

ແຄມຂອງ/ເຂດໃຈກາງເມືອງ

ລົດໄຟຟ້າ ໄອເຕັກ, ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 08, ລົດເມນ້ອຍສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 30 ແລະ 49, ສາຍສະ ໜາມບິນ

ຕະຫຼາດເຊົ້າມໍ

ທຸກສາຍທາງ

ວຽງຈັນເຊັນເຕີ

ຕະຫຼາດຂົວດິນ (ຕະຫຼາດເຊົ້າ)

 

ປະຕູເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ສາຍທາງລົດເມ

ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 14

ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍເໜືອ ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 08

ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 29 (ລາຄາຖືກກວ່າ) ແລະ 23

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ລົດເມສາຍສະ ໜາມບິນ

 

ສະຖານທູດ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ສາຍທາງລົດເມ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ)

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 29 (ສາຍທາງໄວ), 31,33

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ)

ລົດເມນ້ອຍສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 32

ສະຖານທູດອາເມຣິການ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 14

ສະຖານທູດສິງກະໂປ

ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ

ສະຖານທູດໄທ

ລົດເມສາທາລະນະ ສາຍທາງທີ 23 ແລະ 29

center